KOCKÁZATI TÉNYEZŐK / RISK FACTORS
Tudományos tanácsadó / Academic Advisor of the Exhibition
Kovács Éva (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet / HAS Centre for Social Sciences, Institute of Sociology)
Tudományos munkatársak / Academic Staff
Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Kerényi Szabina (MTA TK Szociológiai Intézet / HAS Centre for Social Sciences, Institute of Sociology)
A vándorkiállítás kurátora / Curator of the Travelling Exhibition
Erőss Nikolett
COURAGE Projektvezető / Primary Coordinator Contact
Horváth Sándor
Partnerek / Partners
MTA Történettudományi Intézet / HAS Research Centre for the Humanities, Institute of History
IFIS PAN – Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
TCD – Trinity College Dublin
IOS Regensburg – Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg
LII – Lithuanian Institute of History
CUNI – Charles University in Prague
UB – University of Bucharest
HIP – Croatian Institute of History
Comenius University in Bratislava
The University of Oxford
MTA SZTAKI – Institute for Computer Science and Control
Programozás / Programming
MTA SZTAKI DSD: Micsik András, Sraj istván, Felker Tamás
Web-design
Györffy Anna
Grafikai tervezés / Graphic Design
Thury Lili
Szöveggondozás / Text Editor
Sebes Katalin, Melanie Kay Smith
Fordítás / Translation
Thomas Cooper, Tímár Olivér, Pósa Fanni, Várhelyi Valentina, Szűcs Virág Natália
Kiállítás asszisztensek / Exhibition Assistants
Pósa Fanni, Szűcs Virág Natália, Várhelyi Valentina
Külön köszönet / Special Thanks
Apor Péter, Beöthy Balázs, BódiLóránt, Huhák Heléna, Nóvé Béla , Scheibner Tamás (MTA BTK, Történettudományi Intézet / HAS Research Centre for the Humanities, Institute of History); Micsik András (MTA SZTAKI / HAS Institute for Computer Science and Control); Frazon Zsófia, Juhász Kata, Klaniczay Gábor, Nagy Bálint, Őry Júlia, Soós Andrea, Szekfű András, Szász Anna Lujza, Szick László, Szőnyei Tamás, Tari Örs
A COURAGE hároméves nemzetközi kutatóprogramot (2016—2019) a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja a 692919. számú támogatási szerződés keretében.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 692919.
Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban.
Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries