Rólunk

Áttekintés

COURAGE – Gyűjtemények hálózata

Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz! Kapcsolat

A projekt adatai

COURAGE (Kulturális ellenállás. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban)

Támogatási szerződés száma: 692919

Weboldal: http://cultural-opposition.eu/

A projekt kezdete: 2016. február 1.

A projekt vége: 2019. január 31.

Partnerek száma: 12

Nemzetközi összköltsége (EUR): 2 484 917,50

Témája: Kulturális ellenállás a volt szocialista országokban

Tevékenység besorolása: Kutatás és innováció

A pályázati felhívás címe: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

A COURAGE kutatóprogramot a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja a 692919. számú támogatási szerződés keretében.

Célok

Ellenkulturális relikviákat őrző köz- és magángyűjtemények történetét kutatjuk és elemezzük tágabb szociális, politikai és kulturális összefüggéseikben. A program legfontosabb célja, hogy a gyűjtemények számára lehetővé tegye társadalmi hatásuk és hatókörük növelését a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével.

Céljaink elérését egy nemzetközi online adatbázis (regiszter) létrehozása segíti, melybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be, és válnak elérhetővé a nagyközönség és a szakemberek számára.

A COURAGE vizsgálja

  1. az ellenkultúrát és kulturális ellenállást dokumentáló köz- és magángyűjtemények történetét, különösen a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenység társadalmi gyakorlatát, illetve a magángyűjtemények közgyűjteménnyé válását;
  2. a gyűjtemények politikai és társadalmi szerepét a rendszerváltozás előtt és után, valamint a nemzeti kormányok erőfeszítéseit a gyűjtemények megőrzésére, fenntartására és bővítésére;
  3. az emigráció szerepét a gyűjtemények létrejöttében, fenntartásában és népszerűsítésében, illetve az emigráns közösségek által létrehozott gyűjtemények sorsát;
  4. a gyűjtemények dokumentumai, tárgyai és audiovizuális tartalmai által megjelenített anyagi kultúrát (mi számított gyűjtésre érdemesnek és mi nem; mely tárgyakból vált „történeti forrás”, melyekből nem, és mi volt ennek a szelekciónak az oka?);
  5. a gyűjtemények rendszerezését és e tevékenység elvi alapjait, különös tekintettel az ún. adathalmaz- és referenciarendszerekre (hogyan és mi alapján gyűjtötték az anyagot?);
  6. a gyűjteményeket létrehozó és fenntartó személyek társadalmi hátterét és élettörténetét;
  7. a gyűjteményeket kezelő intézmények szociológiáját, jogi, tulajdonosi és anyagi hátterét, kapcsolatrendszerét, közönségüket és társadalmi hatásukat.

Partnerek

MTA BTK – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, koordinátor

IFIS PAN – Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Kutatóintézet

TCD – Trinity College Dublin

IOS Regensburg – Regensburgi Egyetem, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatóintézet

MTA TK – Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

LII – Litván Történettudományi Intézet

CUNI – Károly Egyetem, Prága

UB – Bukaresti Egyetem

HIP – Horvát Történettudományi Intézet

Comenius Egyetem, Pozsony

Oxfordi Egyetem

MTA SZTAKI – Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Tanácskozások

Tevékenységek

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Érdekes gyűjteménye van? 

Hogyan csatlakozhat a COURAGE-hálózathoz?

Gyűjtemények

COURAGE = ADATBÁZIS

Kutatásunk eredményeként a gyűjtemények online adatbázisa rendszerezett formában teszi láthatóvá az ellenkultúra legizgalmasabb értékeit és kincseit. Legfőbb célunk a gyűjtemények összekapcsolása, a tanulás és a kutatás támogatása.

A COURAGE a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A gyűjteményeket egységes és összehasonlítható formában írjuk le, így az adatbázisban könnyen kereshetővé válnak. A kutatásban hasznosítjuk a gyűjteményekben dolgozók értékes tapasztalatait, melyek egyértelműen bizonyítják: az archívum mint a múlt lerakata komoly potenciállal rendelkezik.

Programunk segít megérteni, miként működnek a gyűjtemények, milyen funkciót töltenek be az adott társadalomban, hogyan jelenítik meg anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönség előtt.

A program legfontosabb célja, hogy a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével lehetővé tegye a gyűjtemények társadalmi hatásának és hatókörének növelését.

Érdekes gyűjteménye még hiányzik az adatbázisunkból?

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz!

Kiállítás

Virtuális kiállítás:

Kiállítás a FUGA-ban:

Szakpolitikai ajánlás

COURAGE = SZAKPOLITIKA

A szakpolitikai tanulmányok segítséget nyújtanak a politikusoknak és a támogatást kiíró intézményeknek, hogy felmérhessék a kulturális ellenállás gyűjteményeinek társadalmi hatását és céljait, lehetőséget biztosítva további közös projektek létrehozásának megvitatására. Az emlékezetpolitika számára fontos évfordulók megünneplésében is segít a gyűjtemények regisztere, amelyre támaszkodva gyorsabban megtalálhatók az ünnep szempontjából fontos anyagok.

A politikai döntéshozók számára készülő országjelentések beszámolnak arról, hogyan jöttek létre a gyűjteményeket irányító intézmények, és hogyan változtak a szocializmus kései szakaszától napjainkig terjedő időszakban. Feltérképezik a kulcsszereplőket, a legalapvetőbb reményeket, az alkalmazott stratégiákat, valamint a gyűjtemények politikai, jogi, pénzügyi és kulturális hátterének lényegi változásait.

A COURAGE ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozók számára a gyűjtemények fenntartásának legfontosabb kérdéseiben. Az ajánlásokban javaslatokat tesz a kulturális ellenállás örökségének lehetséges felhasználási módjaira, különös tekintettel a lehetséges kiállítandó tárgyakra.

Kutatás

COURAGE = KUTATÁS és KÉZIKÖNYV

A projekt a korszak kulturális ellenállásának számos kiemelkedő szakértőjét fogja össze. Nemzetközi együttműködés eredményeképp magas színvonalú, alaposan dokumentált kézikönyvet hozunk létre, amely innovatív formában közvetíti a legfontosabb ismereteket.

A kézikönyv célja, hogy számot adjon a kulturális ellenállás gyűjteményeiről, létrejöttükről, intézményes hátterükről és társadalmi használatukról a volt szocialista országokban.

Tananyag

COURAGE = OKTATÁS

Az online oktatási segédanyagok a volt szocialista országok rejtett és kevésbé hozzáférhető kulturális örökségét teszik láthatóvá, segítve ezzel a korszak oktatását, illetve megismerését.

A COURAGE diákok és tanárok számára online tananyagot fejleszt, amelyet többféle oktatási helyzetben lehet majd hatékonyan felhasználni. Az ellenzéki mozgalmak értékeit és történetét helyszínekhez, társadalmi csoportokhoz, személyekhez és szűkebb környezetükhöz köti. A családi vagy társadalmi közeg hasonlósága miatt így a fiatal korosztály szorosabb közösséget alakít ki az egykori szereplőkkel.

Képzés

COURAGE = KÉPZÉS

Képzési napokkal támogatjuk a gyűjtemények, szakértők és kutatók között új együttműködési hálózatok kialakítását, miközben segítséget nyújtunk az adatbázis hatékony használatához:

A képzési napok:

  • tájékoztatnak a COURAGE-adatbázis használatának előnyeiről;
  • tanácsokat adnak a gyűjtemények eredményes felhasználásához az oktatásban;

támogatják a gyűjtemény fenntartóit abban, hogyan képviseljék magukat még hatékonyabban a hazai és nemzetközi kulturális és tudományos pályázatok, illetve nemzetközi kiállítások segítségével.

COURAGE-PAREVO Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál

 

Ellenkultúra, ellenzékiség és kulturális ellenállás az egykori szocialista országokban

A COURAGE-PAREVO Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál filmjei az egykori szocialista országok ellenkultúrájáról szólnak. Történetek elhallgattatott művészekről és hétköznapi emberek életéről, szamizdat és cenzúra, budapesti punkok, Chuck Norris román női hangon, falra festett törpék Lengyelországban és a ’68-as generáció. Azok a régi történetek, amelyekről nem szoktunk beszélni. Azok, amelyek nemcsak egy generáció, hanem fél Európa életét megváltoztatták.

A filmfesztivál állomásai:

Budapest, 2018. június 1-2.

Prága, 2018. szeptember 30-október 5

Varsó, 2018. szeptember 7-9.

Greifswald, 2018. október 16-24.

Zagráb, 2018. október 19-21.

Pozsony, 2018. november 7-10.

Bukarest, 2018. november 16-17.

Filmvetítés a brüsszeli European Research Council épületében

Brüsszel, 2019. január 28.

 

 

 


A filmfesztivál trailer-e:

FILMEK


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Hódolat egy generációnak. Az alkotó ma is osztja nemzedéke ifjúkori lelkesedését, az eszmét a forradalomról, amely megváltoztatja a világot, amely „egyszerre realista és a lehetetlent követeli”. A horvát film felteszi a kérdést, hogyan hatottak a kor eseményei hétköznapi sorsokra és a társadalomra, miközben megmutatja azt is, mit kezdhetnek ezzel a hagyatékkal a következő generációk.

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Leningrád a hideg háború idején: a szovjet állam ellenségesnek bélyegezte a jazz-t, a rock and rollt és számos más zenei műfajt. Ezt azonban nem mindenki fogadta el. Rudy Fuchs például szó szerint vérét adta, hogy megvehesse a felvevőgépet, mellyel betiltott felvételeket másolt, hogy végül illegálisan piacra dobhassa őket…

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

1982-ben különös, narancssárga törpék tűntek fel Wrocław házfalain. A graffitik más városokban is egyre szaporodtak. A törpék a „Pomar Alternativa” nevű ellenkulturális alakulat szimbólumává váltak…

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

A rendőrség nem tudta megtörni és a szerepe sem volt képes megváltoztatni Václav Havel „fi rst lady”-jét. Olga az 1950-60-as évek értelmiségi közegének kulcsfigurája volt, aki kritikus szemekkel pásztázta férje, Havel szövegeit, vagy éppen támogatta a politikust a legnehezebb időkben. Olgát és korát ismerhetjük meg a filmből, s hallgathatjuk végig azokat a monológokat, amelyek nemcsak Havelra voltak hatással, de a film nézőinek sem mennek majd ki egykönnyen a fejéből…

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

Milyen volt meleg férfinak lenni a rendszerváltás előtt? Hol és hogyan lehetett ismerkedni? Megfigyelte-e őket a rendszer? Hogyan alakultak ki a baráti társaságok a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években? Hogyan változtatták meg életüket az 1989-90-es események, hogyan lett Magyarországon meleg mozgalom? A rejtélyeknek négy fiatal meleg srác ered a nyomába.

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Miért hallgattatták el a legkreatívabb és legprogresszívebb művészeket Jugoszláviában? Miért tapasztalunk hasonlókat napjainkban? Tíz év elszánt munkájába került megtalálnia a választ a film alkotóinak, akik a hatvanas-hetvenes évek újvidéki művészeti életét dolgozták fel a filmben. A film hősei máig elismert művészek, akik első művészeti tapasztalataikat ebben a kiszolgáltatott és féktelen korszakban szerezték. Ez az első film, amely egyszerre szólaltatja meg a kor jelentős szereplőit: Tolnai Ottót, Želimir Žilnikot, Marko Pogačnikot, Ladik Katalint és a jugoszláv nonkonform művészet legfontosabb alakjait.

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

1987-ben egy brit filmes stáb egyedülálló lehetőséget kapott: lefilmezhette az NDK mindennapjait, az állampárt felügyelete mellett. Huszonöt évvel a berlini fal lebontása után a csapat visszatér az egykori helyszínekre és megszólaltatja a film korábbi szereplőit. Hogyan emlékeznek a „munkásparadicsomra”? Hogyan változott az életük?

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

Lázadás az 1980-as évek Csehszlovákiájában: egy új, ébredő generáció választotta ihletforrásul az alternatív kultúrát a punk rocktól a neoavantgárdig, hogy kialakíthassa önálló, független világnézetét, politikáját és végül a rendszerváltó forradalmat. Huszonöt évvel később újraélhetjük e kivételes generáció szemléletét, mely ma aktuálisabb mint valaha.

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Ártalmatlan turisták vagy a rendszer ellenségei? A film izgalmas kutatás a tiltott irodalom Csehszlovákiába csempészéséről a kommunista diktatúra idején. Miért tették kockára saját szabadságukat egyesek az államszocializmus idején, hogy segítsenek másoknak megélni a belső szabadságot?

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Szófia, Odeon Mozi: legendás hely. A város egyetlen archív filmeket vetítő mozija 1961-ben nyitott. Kik jártak ide az elmúlt évtizedekben? Hogyan működött a filmcenzúra? Az államszocializmus időszakára és a bolgár városi kultúrára nyit ablakot a film.

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

A film Budapest hardcore/punk szubkultúrájának világába kalauzolja el a nézőt. Megmutatja a legjobb zenekarokat, a jellemző ruhaboltokat és a kultikus kocsmákat; feltérképezi a jelenség társadalmi hatásait és Budapest szerepét a punk kialakulásában. Megmutatja az eszméket, amelyek máig hatással vannak gondolkodásunkra és amelyek közösségépítő erejét a mai napig érezzük. Ez a film mindenkinek szól. Aki részese volt, annak nosztalgia, az új generációnak pedig egy kiindulási pont, komplex retrospektív, ami Budapest egy titkos szeletét helyezi reflektorfénybe.

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Cézanne követője, az orosz forradalom tanúja, aki fegyvert fogott a lengyel ügyért, hadifogolyként megjárta a szovjet táborokat. Végállomása a háború utáni Párizs, ahol a legjelentősebb emigráns folyóiratot szerkesztette. A címszereplő festő és író fordulatokkal teli életét és vele a 20. századot ismerhetjük meg a filmből.

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

Az amerikai akciófilmek és vallási témájú videókazetták illegális importja a Ceaușescu-éra egyik sajátos jelensége volt. Akárcsak nálunk, hivatalos szinkron híján a filmek Romániában is hangalámondással keringtek, egyetlen hangon szólalt meg az összes szereplő. A legismertebb ilyen hang Irina Margareta Nistor-é volt. A film a vele és az egykori nézőkkel készült interjúk segítségével mutatja be egy korszak nyomasztó ugyanakkor keserédes atmoszféráját.

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polifónia megragadja a hallgatóságot. Előfordul azonban, hogy a cappella kórust egyetlen személy testesíti meg: a nagyszerű jazzénekes, Yildiz Ibrahimova. A film az énekesnő viszontagságos élete és zenéje körül forog, miközben rámutat a bulgáriai törökök tragikus sorsára.

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

Történet egy lázadó fotográfus zseniről, Vitas Luckusról és szenvedélyes szerelmi viszonyáról Tatyana Luckiene-ével. Sokszínű személyiség volt: élő oroszlánt tartott lakásában és az elsők közt ragadta meg a Szovjetunió esendő valóságát. Egy történet szerelemről és hűtlenségről, szabadságról és alkalmazkodásról, reményről és frusztrációról, igazságkeresésről és hazugságról.

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partnerek

Sajtó

Hírek

Kiállítás megnyitó: Kockázati tényezők, MTA TK, 2019.09.27., 14.00

2019.09.16. 09:49

Kockázati tényezők címmel újabb COURAGE-kiállítás nyílik, ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatközpontjában (1097, Budapest, Tóth Kálmán utca 4.). Az […]

tovább »»

A COURAGE eredményeinek sajtóvisszhangja

2019.01.31. 22:27

A projekt nemzetközi konferenciáját november végén tartotta Budapesten, erről és a három éven át tartó kutatás eredményeiről (az elkészült adatbázisról, online […]

tovább »»

COURAGE filmvetítés és beszélgetés Brüsszelben

2019.01.28. 22:22

A kulturális ellenállás gyűjteményeit feltáró COURAGE a brüsszeli European Research Council épületében, január 28-29-én tartott filmvetítésekkel és beszélgetésekkel zárult.  

tovább »»

A COURAGE projekt a Euronews-on

2019.01.22. 22:24

A kulturális ellenállás gyűjteményeit feltáró COURAGE projektről kisfilmet forgatott a Euronews. A 130 ország 430 millió háztartásában elérhető csatornán 13 […]

tovább »»

Lehet-e a kultúra ellenzékben? Kettős könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a COURAGE köteteiről Budapesten

2019.01.14. 22:21

Kettős könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést rendezett a COURAGE a Hajnal István Körrel közösen a Hajnal-estek sorozat 10. rendezvényeként. Az angol nyelvű […]

tovább »»

Kiemelt célcsoportok

Gyűjteménykezelők. A COURAGE-program fontos célja, hogy segítse a gyűjtemények szakembereit és fenntartóit gyűjteményük helyzetének megerősítésében, ezért a regisztrált gyűjteményeket hozzáférhetővé tesszük a nemzetközi közönség számára.

Collections Policy Training days

Tudományos kutatók és tanárok. A kutatók és oktatók nemzetközi csoportja számára az online adatbázis nyújt az oktatáshoz és a kutatáshoz segítséget.

Collections Policy Research

Szakpolitikusok. A helyi és nemzeti szintű, valamint az Európai Bizottság és egyéb európai intézmények szakpolitikai döntéshozói számára a COURAGE a kutatás és az oktatás területeire vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg.

Collections Policy

Fiatalok. Vonzó audiovizuális eszközök, interaktív tevékenységek és naprakész közösségi alkalmazások segítségével a COURAGE személyes élménnyé alakítja a fiatal nemzedék (középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek és érdeklődők) számára a kulturális ellenállás értékeit és örökségét.
Exhibition Education Film festival

 

Kapcsolat