Rólunk

Áttekintés

COURAGE – Gyűjtemények hálózata

Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz! Kapcsolat

A projekt adatai

COURAGE (Kulturális ellenállás. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban)

Támogatási szerződés száma: 692919

Weboldal: http://cultural-opposition.eu/

A projekt kezdete: 2016. február 1.

A projekt vége: 2019. január 31.

Partnerek száma: 12

Nemzetközi összköltsége (EUR): 2 484 917,50

Témája: Kulturális ellenállás a volt szocialista országokban

Tevékenység besorolása: Kutatás és innováció

A pályázati felhívás címe: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

A COURAGE kutatóprogramot a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja a 692919. számú támogatási szerződés keretében.

Célok

Ellenkulturális relikviákat őrző köz- és magángyűjtemények történetét kutatjuk és elemezzük tágabb szociális, politikai és kulturális összefüggéseikben. A program legfontosabb célja, hogy a gyűjtemények számára lehetővé tegye társadalmi hatásuk és hatókörük növelését a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével.

Céljaink elérését egy nemzetközi online adatbázis (regiszter) létrehozása segíti, melybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be, és válnak elérhetővé a nagyközönség és a szakemberek számára.

A COURAGE vizsgálja

  1. az ellenkultúrát és kulturális ellenállást dokumentáló köz- és magángyűjtemények történetét, különösen a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenység társadalmi gyakorlatát, illetve a magángyűjtemények közgyűjteménnyé válását;
  2. a gyűjtemények politikai és társadalmi szerepét a rendszerváltozás előtt és után, valamint a nemzeti kormányok erőfeszítéseit a gyűjtemények megőrzésére, fenntartására és bővítésére;
  3. az emigráció szerepét a gyűjtemények létrejöttében, fenntartásában és népszerűsítésében, illetve az emigráns közösségek által létrehozott gyűjtemények sorsát;
  4. a gyűjtemények dokumentumai, tárgyai és audiovizuális tartalmai által megjelenített anyagi kultúrát (mi számított gyűjtésre érdemesnek és mi nem; mely tárgyakból vált „történeti forrás”, melyekből nem, és mi volt ennek a szelekciónak az oka?);
  5. a gyűjtemények rendszerezését és e tevékenység elvi alapjait, különös tekintettel az ún. adathalmaz- és referenciarendszerekre (hogyan és mi alapján gyűjtötték az anyagot?);
  6. a gyűjteményeket létrehozó és fenntartó személyek társadalmi hátterét és élettörténetét;
  7. a gyűjteményeket kezelő intézmények szociológiáját, jogi, tulajdonosi és anyagi hátterét, kapcsolatrendszerét, közönségüket és társadalmi hatásukat.

Partnerek

MTA BTK – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, koordinátor

IFIS PAN – Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Kutatóintézet

TCD – Trinity College Dublin

IOS Regensburg – Regensburgi Egyetem, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatóintézet

MTA TK – Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

LII – Litván Történettudományi Intézet

CUNI – Károly Egyetem, Prága

UB – Bukaresti Egyetem

HIP – Horvát Történettudományi Intézet

Comenius Egyetem, Pozsony

Oxfordi Egyetem

MTA SZTAKI – Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Tanácskozások

Tevékenységek

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Érdekes gyűjteménye van? 

Hogyan csatlakozhat a COURAGE-hálózathoz?

Gyűjtemények

COURAGE = ADATBÁZIS

Kutatásunk eredményeként a gyűjtemények online adatbázisa rendszerezett formában teszi láthatóvá az ellenkultúra legizgalmasabb értékeit és kincseit. Legfőbb célunk a gyűjtemények összekapcsolása, a tanulás és a kutatás támogatása.

A COURAGE a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A gyűjteményeket egységes és összehasonlítható formában írjuk le, így az adatbázisban könnyen kereshetővé válnak. A kutatásban hasznosítjuk a gyűjteményekben dolgozók értékes tapasztalatait, melyek egyértelműen bizonyítják: az archívum mint a múlt lerakata komoly potenciállal rendelkezik.

Programunk segít megérteni, miként működnek a gyűjtemények, milyen funkciót töltenek be az adott társadalomban, hogyan jelenítik meg anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönség előtt.

A program legfontosabb célja, hogy a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével lehetővé tegye a gyűjtemények társadalmi hatásának és hatókörének növelését.

Érdekes gyűjteménye még hiányzik az adatbázisunkból?

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz!

Kiállítás

Virtuális kiállítás:

Kiállítás a FUGA-ban:

Szakpolitikai ajánlás

COURAGE = SZAKPOLITIKA

A szakpolitikai tanulmányok segítséget nyújtanak a politikusoknak és a támogatást kiíró intézményeknek, hogy felmérhessék a kulturális ellenállás gyűjteményeinek társadalmi hatását és céljait, lehetőséget biztosítva további közös projektek létrehozásának megvitatására. Az emlékezetpolitika számára fontos évfordulók megünneplésében is segít a gyűjtemények regisztere, amelyre támaszkodva gyorsabban megtalálhatók az ünnep szempontjából fontos anyagok.

A politikai döntéshozók számára készülő országjelentések beszámolnak arról, hogyan jöttek létre a gyűjteményeket irányító intézmények, és hogyan változtak a szocializmus kései szakaszától napjainkig terjedő időszakban. Feltérképezik a kulcsszereplőket, a legalapvetőbb reményeket, az alkalmazott stratégiákat, valamint a gyűjtemények politikai, jogi, pénzügyi és kulturális hátterének lényegi változásait.

A COURAGE ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozók számára a gyűjtemények fenntartásának legfontosabb kérdéseiben. Az ajánlásokban javaslatokat tesz a kulturális ellenállás örökségének lehetséges felhasználási módjaira, különös tekintettel a lehetséges kiállítandó tárgyakra.

Kutatás

COURAGE = KUTATÁS és KÉZIKÖNYV

A projekt a korszak kulturális ellenállásának számos kiemelkedő szakértőjét fogja össze. Nemzetközi együttműködés eredményeképp magas színvonalú, alaposan dokumentált kézikönyvet hozunk létre, amely innovatív formában közvetíti a legfontosabb ismereteket.

A kézikönyv célja, hogy számot adjon a kulturális ellenállás gyűjteményeiről, létrejöttükről, intézményes hátterükről és társadalmi használatukról a volt szocialista országokban.

Tananyag

COURAGE = OKTATÁS

Az online oktatási segédanyagok a volt szocialista országok rejtett és kevésbé hozzáférhető kulturális örökségét teszik láthatóvá, segítve ezzel a korszak oktatását, illetve megismerését.

A COURAGE diákok és tanárok számára online tananyagot fejleszt, amelyet többféle oktatási helyzetben lehet majd hatékonyan felhasználni. Az ellenzéki mozgalmak értékeit és történetét helyszínekhez, társadalmi csoportokhoz, személyekhez és szűkebb környezetükhöz köti. A családi vagy társadalmi közeg hasonlósága miatt így a fiatal korosztály szorosabb közösséget alakít ki az egykori szereplőkkel.

Képzés

COURAGE = KÉPZÉS

Képzési napokkal támogatjuk a gyűjtemények, szakértők és kutatók között új együttműködési hálózatok kialakítását, miközben segítséget nyújtunk az adatbázis hatékony használatához:

A képzési napok:

  • tájékoztatnak a COURAGE-adatbázis használatának előnyeiről;
  • tanácsokat adnak a gyűjtemények eredményes felhasználásához az oktatásban;

támogatják a gyűjtemény fenntartóit abban, hogyan képviseljék magukat még hatékonyabban a hazai és nemzetközi kulturális és tudományos pályázatok, illetve nemzetközi kiállítások segítségével.

COURAGE-PAREVO Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál

Ellenkultúra, ellenzékiség és kulturális ellenállás az egykori szocialista országokban

Budapest, 2018. június 1-2.

Premier Kultcafé (volt Vörösmarty Mozi, VIII., Üllői út 2-4.)

A COURAGE-PAREVO Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál filmjei az egykori szocialista országok ellenkultúrájáról szólnak. Történetek elhallgattatott művészekről és hétköznapi emberek  életéről, szamizdat és cenzúra, budapesti punkok, Chuck Norris román női hangon, falra festett törpék Lengyelországban és a ’68-as generáció. Azok a régi történetek, amelyekről nem szoktunk beszélni. Azok, amelyek nemcsak egy generáció, hanem fél Európa életét megváltoztatták.

A belépés ingyenes. Minden filmet eredeti nyelven, angol felirattal vetítünk.

Részletes program itt.

Partnerek

Sajtó

Hírek

A COURAGE eredményeinek sajtóvisszhangja

2019.01.31. 22:27

A projekt nemzetközi konferenciáját november végén tartotta Budapesten, erről és a három éven át tartó kutatás eredményeiről (az elkészült adatbázisról, online […]

tovább »»

COURAGE filmvetítés és beszélgetés Brüsszelben

2019.01.28. 22:22

A kulturális ellenállás gyűjteményeit feltáró COURAGE a brüsszeli European Research Council épületében, január 28-29-én tartott filmvetítésekkel és beszélgetésekkel zárult.  

tovább »»

A COURAGE projekt a Euronews-on

2019.01.22. 22:24

A kulturális ellenállás gyűjteményeit feltáró COURAGE projektről kisfilmet forgatott a Euronews. A 130 ország 430 millió háztartásában elérhető csatornán 13 […]

tovább »»

Lehet-e a kultúra ellenzékben? Kettős könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a COURAGE köteteiről Budapesten

2019.01.14. 22:21

Kettős könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést rendezett a COURAGE a Hajnal István Körrel közösen a Hajnal-estek sorozat 10. rendezvényeként. Az angol nyelvű […]

tovább »»

Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Megjelent a COURAGE konferenciakötete.

2018.12.20. 22:00

„Lehet-e a kultúra ellenzékben? Van-e bármi esélye egy totális hatalomra törekvő államnak a szabad gondolkodással szemben? Állami ideológia helyett szabad […]

tovább »»

Kiemelt célcsoportok

Gyűjteménykezelők. A COURAGE-program fontos célja, hogy segítse a gyűjtemények szakembereit és fenntartóit gyűjteményük helyzetének megerősítésében, ezért a regisztrált gyűjteményeket hozzáférhetővé tesszük a nemzetközi közönség számára.

Collections Policy Training days

Tudományos kutatók és tanárok. A kutatók és oktatók nemzetközi csoportja számára az online adatbázis nyújt az oktatáshoz és a kutatáshoz segítséget.

Collections Policy Research

Szakpolitikusok. A helyi és nemzeti szintű, valamint az Európai Bizottság és egyéb európai intézmények szakpolitikai döntéshozói számára a COURAGE a kutatás és az oktatás területeire vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg.

Collections Policy

Fiatalok. Vonzó audiovizuális eszközök, interaktív tevékenységek és naprakész közösségi alkalmazások segítségével a COURAGE személyes élménnyé alakítja a fiatal nemzedék (középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek és érdeklődők) számára a kulturális ellenállás értékeit és örökségét.
Exhibition Education Film festival

 

Kapcsolat