Rólunk

Áttekintés

COURAGE – Gyűjtemények hálózata

Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz! Kapcsolat

A projekt adatai

COURAGE (Kulturális ellenállás. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban)

Támogatási szerződés száma: 692919

Weboldal: http://cultural-opposition.eu/

A projekt kezdete: 2016. február 1.

A projekt vége: 2019. január 31.

Partnerek száma: 12

Nemzetközi összköltsége (EUR): 2 484 917,50

Témája: Kulturális ellenállás a volt szocialista országokban

Tevékenység besorolása: Kutatás és innováció

A pályázati felhívás címe: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

A COURAGE kutatóprogramot a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja a 692919. számú támogatási szerződés keretében.

Célok

Ellenkulturális relikviákat őrző köz- és magángyűjtemények történetét kutatjuk és elemezzük tágabb szociális, politikai és kulturális összefüggéseikben. A program legfontosabb célja, hogy a gyűjtemények számára lehetővé tegye társadalmi hatásuk és hatókörük növelését a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével.

Céljaink elérését egy nemzetközi online adatbázis (regiszter) létrehozása segíti, melybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be, és válnak elérhetővé a nagyközönség és a szakemberek számára.

A COURAGE vizsgálja

 1. az ellenkultúrát és kulturális ellenállást dokumentáló köz- és magángyűjtemények történetét, különösen a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenység társadalmi gyakorlatát, illetve a magángyűjtemények közgyűjteménnyé válását;
 2. a gyűjtemények politikai és társadalmi szerepét a rendszerváltozás előtt és után, valamint a nemzeti kormányok erőfeszítéseit a gyűjtemények megőrzésére, fenntartására és bővítésére;
 3. az emigráció szerepét a gyűjtemények létrejöttében, fenntartásában és népszerűsítésében, illetve az emigráns közösségek által létrehozott gyűjtemények sorsát;
 4. a gyűjtemények dokumentumai, tárgyai és audiovizuális tartalmai által megjelenített anyagi kultúrát (mi számított gyűjtésre érdemesnek és mi nem; mely tárgyakból vált „történeti forrás”, melyekből nem, és mi volt ennek a szelekciónak az oka?);
 5. a gyűjtemények rendszerezését és e tevékenység elvi alapjait, különös tekintettel az ún. adathalmaz- és referenciarendszerekre (hogyan és mi alapján gyűjtötték az anyagot?);
 6. a gyűjteményeket létrehozó és fenntartó személyek társadalmi hátterét és élettörténetét;
 7. a gyűjteményeket kezelő intézmények szociológiáját, jogi, tulajdonosi és anyagi hátterét, kapcsolatrendszerét, közönségüket és társadalmi hatásukat.

Partnerek

MTA BTK – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, koordinátor

IFIS PAN – Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Kutatóintézet

TCD – Trinity College Dublin

IOS Regensburg – Regensburgi Egyetem, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatóintézet

MTA TK – Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

LII – Litván Történettudományi Intézet

CUNI – Károly Egyetem, Prága

UB – Bukaresti Egyetem

HIP – Horvát Történettudományi Intézet

Comenius Egyetem, Pozsony

Oxfordi Egyetem

MTA SZTAKI – Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Tanácskozások

Tevékenységek

A COURAGE nemzetközi kutatócsoport az ellenzékiség kultúráját kutatja a volt szocialista országokban.

Színes. A kultúra 1989 előtt sem csupán szocialista realizmust vagy lapos propagandát jelentett a kelet-európaiak számára. Bár beszűkített keretek közt, de virágzott egy másik, alternatív szféra, amely a legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat ölelte fel.

Hálózat. A kulturális ellenzékiség gazdag hagyományának emlékét számos — csak szétszórtan fellelhető — dokumentum és műalkotás őrzi. E gazdag kulturális örökség felfedezését a témába vágó köz- és magángyűjtemények számbavételével és virtuális hálózatba kapcsolásával kezdjük. Felmérjük az ellenzéki kultúrák országon belüli és határokon átívelő kapcsolatait.

Sokféle. Neoavantgárd? Nonkonform film-, performansz- vagy táncművészet? Formabontó vallási gyakorlatok? Punkok, hippik, rockerek? Táncházmozgalom? Új életmódot hirdető körök? Szamizdat? Alternatív művészet? Repülőegyetemek? Emigráns és disszidens kultúra? Emberi jogi küzdelmek? Hagyományőrzés? Underground? Zöldmozgalmak? Kísérleti színház? Illegális apácarendek? Ifjúsági szubkultúra? Tiltott vagy tűrt művelődés? Mindez csak néhány példa a COURAGE kutatási témái közül.

Digitális. Nemzetközi online adatbázist (digitális regisztert) építünk, amelybe különféle léptékű és státuszú, a kulturális ellenállás történetével és formáival kapcsolatos köz- és magángyűjtemények kerülnek be. Online kiállítást és tananyagot fejlesztünk, kutatási eredményeinket továbbá a közösségi médián keresztül is elérhetővé tesszük.

Érthető. Hogyan működnek a gyűjtemények? Milyen társadalmi szerepet töltenek be? Hogyan mutatják be gyűjteményes anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönségnek? Erre is rákérdezünk és igyekszünk bemutatni.

Közös. Célunk, hogy az ellenzékiség kultúráját a közös európai örökség fontos részévé tegyük, mert nem csupán Nyugat-Európában, de az egykori szocialista országokban is egyre inkább feledésbe merül. Az ellenzékiség kulturális öröksége mindannyiunké.

Érdekes gyűjteménye van? 

Hogyan csatlakozhat a COURAGE-hálózathoz?

Gyűjtemények

COURAGE = ADATBÁZIS

Kutatásunk eredményeként a gyűjtemények online adatbázisa rendszerezett formában teszi láthatóvá az ellenkultúra legizgalmasabb értékeit és kincseit. Legfőbb célunk a gyűjtemények összekapcsolása, a tanulás és a kutatás támogatása.

A COURAGE a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A gyűjteményeket egységes és összehasonlítható formában írjuk le, így az adatbázisban könnyen kereshetővé válnak. A kutatásban hasznosítjuk a gyűjteményekben dolgozók értékes tapasztalatait, melyek egyértelműen bizonyítják: az archívum mint a múlt lerakata komoly potenciállal rendelkezik.

Programunk segít megérteni, miként működnek a gyűjtemények, milyen funkciót töltenek be az adott társadalomban, hogyan jelenítik meg anyagaikat és kutatási eredményeiket a hazai és a nemzetközi közönség előtt.

A program legfontosabb célja, hogy a kulturális ellenállás történeti gyökereinek és örökségének megértése segítségével lehetővé tegye a gyűjtemények társadalmi hatásának és hatókörének növelését.

Érdekes gyűjteménye még hiányzik az adatbázisunkból?

Csatlakozzon a COURAGE-hálózathoz!

Kiállítás

COURAGE = KIÁLLÍTÁS

Tervezett kiállításunk a kulturális ellenzékhez kötődő, eddig kevésbé ismert kiemelkedő műveket és tárgyakat mutatja be, és izgalmas látványelemek, a frissen feltárt gyűjteményi anyag segítségével átélhetőbbé teszi a kulturális ellenállás képviselőinek életét és tevékenységét.

A COURAGE online és vándorkiállítás révén kívánja megszólítani a nagyközönséget. Középpontjában az ellenzéki kultúra „titkos csatornái”, a transznacionális kapcsolatok, a Kelet és Nyugat közötti érintkezés módjai és az egymásba fonódó szubkultúrák (pl. punkok, hippik, hobók, dzsesszturnék és egyházi táborok) állnak. Bátorítjuk a korszak tanúit, a kortársakat, a helyi közösségeket és a magángyűjtőket, hogy kollekcióikkal gazdagítsák a kiállítást.

Szakpolitikai ajánlás

COURAGE = SZAKPOLITIKA

A szakpolitikai tanulmányok segítséget nyújtanak a politikusoknak és a támogatást kiíró intézményeknek, hogy felmérhessék a kulturális ellenállás gyűjteményeinek társadalmi hatását és céljait, lehetőséget biztosítva további közös projektek létrehozásának megvitatására. Az emlékezetpolitika számára fontos évfordulók megünneplésében is segít a gyűjtemények regisztere, amelyre támaszkodva gyorsabban megtalálhatók az ünnep szempontjából fontos anyagok.

A politikai döntéshozók számára készülő országjelentések beszámolnak arról, hogyan jöttek létre a gyűjteményeket irányító intézmények, és hogyan változtak a szocializmus kései szakaszától napjainkig terjedő időszakban. Feltérképezik a kulcsszereplőket, a legalapvetőbb reményeket, az alkalmazott stratégiákat, valamint a gyűjtemények politikai, jogi, pénzügyi és kulturális hátterének lényegi változásait.

A COURAGE ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozók számára a gyűjtemények fenntartásának legfontosabb kérdéseiben. Az ajánlásokban javaslatokat tesz a kulturális ellenállás örökségének lehetséges felhasználási módjaira, különös tekintettel a lehetséges kiállítandó tárgyakra.

Kutatás

COURAGE = KUTATÁS és KÉZIKÖNYV

A projekt a korszak kulturális ellenállásának számos kiemelkedő szakértőjét fogja össze. Nemzetközi együttműködés eredményeképp magas színvonalú, alaposan dokumentált kézikönyvet hozunk létre, amely innovatív formában közvetíti a legfontosabb ismereteket.

A kézikönyv célja, hogy számot adjon a kulturális ellenállás gyűjteményeiről, létrejöttükről, intézményes hátterükről és társadalmi használatukról a volt szocialista országokban.

Tananyag

COURAGE = OKTATÁS

Az online oktatási segédanyagok a volt szocialista országok rejtett és kevésbé hozzáférhető kulturális örökségét teszik láthatóvá, segítve ezzel a korszak oktatását, illetve megismerését.

A COURAGE diákok és tanárok számára online tananyagot fejleszt, amelyet többféle oktatási helyzetben lehet majd hatékonyan felhasználni. Az ellenzéki mozgalmak értékeit és történetét helyszínekhez, társadalmi csoportokhoz, személyekhez és szűkebb környezetükhöz köti. A családi vagy társadalmi közeg hasonlósága miatt így a fiatal korosztály szorosabb közösséget alakít ki az egykori szereplőkkel.

Képzés

COURAGE = KÉPZÉS

Képzési napokkal támogatjuk a gyűjtemények, szakértők és kutatók között új együttműködési hálózatok kialakítását, miközben segítséget nyújtunk az adatbázis hatékony használatához:

A képzési napok:

 • tájékoztatnak a COURAGE-adatbázis használatának előnyeiről;
 • tanácsokat adnak a gyűjtemények eredményes felhasználásához az oktatásban;

támogatják a gyűjtemény fenntartóit abban, hogyan képviseljék magukat még hatékonyabban a hazai és nemzetközi kulturális és tudományos pályázatok, illetve nemzetközi kiállítások segítségével.

Filmfesztivál

COURAGE = LÁTVÁNY

A projekt keretében megvalósuló dokumentumfilm-fesztiválok célja, hogy izgalmas vizuális élményvilágot közvetítve felkeltsék a mai ifjúsági kultúra képviselőinek érdeklődését a kulturális ellenállás története iránt, és összehozzák őket a korábbi ellenállókkal vagy a téma szakértőivel.

A COURAGE több tematikus dokumentumfilm-fesztivált és kerekasztal-beszélgetést rendez a volt szocialista országok kulturális ellenzékéről. A fesztiválsorozat állomásai Budapest, Varsó, Prága és Bukarest. A gyűjtemények képviselőit meghívjuk vendégelőadónak a nemzetközi eseményekre, így szakértői részvételükkel tovább népszerűsíthetik gyűjteményeiket.

***

DOKUMENTUMFILM-PÁLYÁZAT: KULTÚRA MINT ELLENÁLLÁS az egykori kelet-európai szocialista országokban

A PAREVO és a COURAGE A kultúra mint ellenállás címmel  nemzetközi dokumentumfilm-fesztivált rendez a Kelet-Európa volt szocialista országaiban kialakult kulturális ellenállás formáiról. Pályázni olyan színvonalas dokumentumfilmekkel lehet, amelyek nem csupán elgondolkodtatnak, de izgalmas vizuális élményvilágot közvetítve a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A nemzetközi filmfesztiválra egész Kelet-Európából várjuk az egykori szocialista országokban kialakult nonkonform és ellenzéki kultúra különféle válfajait feldolgozó dokumentumfilmeket.

A fesztivál nemzetközi zsűrije által legjobbnak ítélt film rendezőjét a Dunatáj Alaptívány 1000 euró értékű fődíjban részesíti.

A zsűri által kiválasztott filmeket 2018 májusa és decembere között, négy közép-európai városban – Budapesten, Prágában, Bukarestben és Varsóban –, valamint az Egyesült Királyságban és Németországban mutatjuk be a fesztiválsorozat keretében és a kapcsolódó rendezvények keretében.

A fesztivál a megjelölt tágabb tematikán belül különösen az alábbi témákról vár filmeket:

 • a nonkonform művészet világa a szocializmusban;
 • ifjúsági szubkultúrák, underground zene (rockerek, hippik, punkok);
 • kísérleti színház;
 • alternatív film-, performansz- és táncművészet;
 • illegális oktatás és kiadói tevékenységek (pl. szamizdat, repülő egyetemek);
 • emberi jogok és ökológiai (zöld-) mozgalmak;
 • hagyományőrző csoportok (pl. táncház mozgalom);
 • kisebbségi, emigráns és “disszidens” kultúra;
 • új életmódot hirdető körök;
 • vallásos közösségek élete a szocialista korszakban.

Célunk, hogy felfedezzük és támogassuk a független kelet-európai dokumentumfilmeket, és a legjobbakat bemutassuk a nemzetközi közönségnek. A COURAGE–PAREVO dokumentumfilm-fesztivál egész Kelet-Európa területéről várja az újszerű megközelítéseket alkalmazó alkotásokat. A fesztivál nyilvános fórumot és támogató platformot biztosít a feltörekvő filmkészítők számára műveik bemutatásához.

HATÁRIDŐK

ELSŐ KÖR: AZ ABSZTRAKTOK BEKÜLDÉSE

2017. szeptember 29. 24:00 óráig.

Az absztraktokat a courage.filmfestival@btk.mta.hu e-mail címre várjuk.

A pályázóknak az alábbiakat kell benyújtaniuk:

 1. angol nyelven írt összefoglaló, amely tartalmazza a film rövid leírását, célját és mondanivalóját/következtetéseit;
 2. elérhetőségek: a készítő(k) e-mail címe(i);
 3. a film hossza, gyártási éve és formátuma;
 4. a film készítőinek, a legfontosabb szereplőinek/interjúalanyainak listája;
 5. nyilatkozat arról, hogy a film vetítési jogaival a pályázó rendelkezik és hozzájárulását adja annak bemutatásához.

A filmeket lehetőleg angol felirattal kell benyújtani, de szükség esetén a kiválasztott filmekhez angol nyelvű feliratozást biztosítunk. A sikeres pályázókat 2017. október 16-ig értesítjük a film elküldésével kapcsolatos részletekről.

MÁSODIK KÖR: A FILMEK BEKÜLDÉSE (FELTÖLTÉSE)

2017. október 31. 24.00 óráig.

A filmeket HD formátumban – lehetőleg angol felirattal – egy megadott szerverre kérjük majd feltölteni vagy DVD lemezen postán elküldeni a megadott címre 2017. október 31-én 24:00 óráig. A vetítésre kiválasztott dokumentumfilmek készítőivel 2017. november 30-ig felvesszük a kapcsolatot.

A felhívás és a jelentkezési lap itt tölthető le: pdf vagy docx formátumban.

Partnerek

Sajtó

Hírek

Felejtsük el a “három T”-t? Konferencia az ellenzéki irodalom és színház történetéről

2017.12.03. 09:23

  Hogyan gondolható újra az államszocialista korszak irodalom- és színháztörténete az archiválási gyakorlatok és a gyűjteményképzés szempontjából? Miért, kik és […]

tovább »»

ELLENZÉKISÉG A ZENEI GYŰJTEMÉNYEKBEN

2017.10.11. 12:58

ELLENZÉKISÉG A ZENEI GYŰJTEMÉNYEKBEN címmel az MTA BTK Zenetudományi Intézet és az MTA BTK– COURAGE – Gyűjtemények hálózata című kutatóprogram közös konferenciát […]

tovább »»

ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS ELLENÁLLÁS: AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI IRATOK KUTATÁSÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI

2017.09.15. 13:22

ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS ELLENÁLLÁS: AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI IRATOK KUTATÁSÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI címmel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóköpont – COURAGE […]

tovább »»

Az ellenzékiségnek is sokféle története van: a COURAGE kutatói nyilatkoztak a Magyar Nemzetnek

2017.06.26. 21:03

Nem a demokratikus ellenzék történetét kívánták újramesélni Szerző: Lakner Dávid Forrás: MNO Grund Mit jelent Kelet-Európa az európai kulturális emlékezetben […]

tovább »»

Interjútárak keletkezése a szocializmus idején: az Újkor.hu tudósítása a COURAGE workshopjáról

2017.06.25. 19:43

Kik és miért interjúztak a Kádár-korszakban? Hogyan őrizhették meg az elkészült interjúkat? Milyen interjútárak jöttek létre a Kádár-korszakban? Kikkel készültek […]

tovább »»

Kiemelt célcsoportok

Gyűjteménykezelők. A COURAGE-program fontos célja, hogy segítse a gyűjtemények szakembereit és fenntartóit gyűjteményük helyzetének megerősítésében, ezért a regisztrált gyűjteményeket hozzáférhetővé tesszük a nemzetközi közönség számára.

Collections Policy Training days

Tudományos kutatók és tanárok. A kutatók és oktatók nemzetközi csoportja számára az online adatbázis nyújt az oktatáshoz és a kutatáshoz segítséget.

Collections Policy Research

Szakpolitikusok. A helyi és nemzeti szintű, valamint az Európai Bizottság és egyéb európai intézmények szakpolitikai döntéshozói számára a COURAGE a kutatás és az oktatás területeire vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg.

Collections Policy

Fiatalok. Vonzó audiovizuális eszközök, interaktív tevékenységek és naprakész közösségi alkalmazások segítségével a COURAGE személyes élménnyé alakítja a fiatal nemzedék (középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek és érdeklődők) számára a kulturális ellenállás értékeit és örökségét.
Exhibition Education Film festival

 

Események

2016. október 17. Brüsszel

COURAGE kutatóprogram az Európai Bizottság meghívására részt vett Brüsszelben az Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space című konferencián 2016. október 17–18-án, ahol a hasonló, a “kulturális örökség és európai identitás” témakörébe tartozó többi, Európai Bizottság által finanszírozott Horizont 2020 projekttel együtt mutatkozhatott be. Intézetünket három kutató, Horváth Sándor projektvezető, Apor Péter és Scheibner Tamás képviselte, Ulf Brunnbauer pedig a német partnerintézmény, a regensburgi Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) képviseletében beszélt a COURAGE céljairól.

A rendezvény egyik legfontosabb célkitűzése a H2020 projektek közötti együttműködés elősegítése volt. A COURAGE a rendezvény nem nyilvános második napján sikerrel tárgyalt több tudományos vállalkozás vezetőjével, így megállapodott a Stefan Berger vezette, angol, német, dán és spanyol konzorciális keretben megvalósuló UNREST – Unsettling Remembering and Social Cohesion elnevezésű projekttel a közös kutatásról és a szoros együttműködésről. A COURAGE képviseltette magát a 2016. október 19-én a DANDELION projekt által rendezett workshopon is, melynek célja a társadalom- és bölcsészettudományi kutatóprogramok fenntarthatóságával és a tudományos eredmények hatékony kommunikációjával kapcsolatos bevált gyakorlatok megbeszélése volt.

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=CAC303F0-96CE-E20A-7906492E83356267

Kapcsolat