szűrők ˆ

Kallós Zoltán Alapítvány

Kallós Zoltán Múzeum és Néprajzi Központ

Hely

Alapítás ideje

  • 1992

Intémény típusa

  • Foundation

Működésmód

  • private foundation

Gyűjteményi munkatárs szerepében

A bejegyzés szerzői

  • Jánosi, Csongor

Hivatkozások

Könczei, Ádám and Csongor Könczei. 2004. Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Dance House. Writings about the Transylvanian Dance House). Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

Sebő, Ferenc, ed. 2007. A táncház sajtója. Válogatás a korai évekből 1968-1992 (The Dance House Press. A Selection from the Early Years 1968-1992). Budapest: Timp – Hagyományok Háza.

Székely,  Melinda. 2005. “Élő tárgy–halott tárgy” (Live Object-Dead Object). In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára (The Yearbook of the János Kriza Ethnographic Society 13. Studies for Klára Gazda's 60th Birthday), edited by Vilmos Keszeg and Tekla Tótszegi. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

Kallós, Zoltán, interview by Jánosi, Csongor , September 21, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-09-25 23:29:49