szűrők ˆ

A pasaréti református ifjúsági kör gyűjteménye

Hely

 • Budapest Torockó utca 1, Hungary 1026
  Térképen

Források nyelve

 • Magyar

Gyűjtemény neve

 • A pasaréti református ifjúsági gyülekezet gyűjteménye

Gyűjtemény története

Gyűjtemény leírása

Gyűjtemény tartalma

 • fényképek: 100-499
 • kéziratok (személyes dokumentumok, naplók, feljegyzések, levelek, vázlatok, stb.): 10-99

Gyűjtemény gondozója

Tulajdonos

Gyűjtőterület

 • helyi

Alapítás ideje

 • 1956

Alapítás helye

Kapcsolódó alkotó

Hozzáférés típusa

 • csak előzetes egyeztetéssel látogatható

Publikáció

 • Erdős Kristóf: Református ifjúsági élet Pasaréten (1945–1970). In: „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Magyar Cserkészszövetség, Budapest, 2017. 116–125. Cikk

A bejegyzés szerzői

 • Erdős, Kristóf
 • Pál, Zoltán

Hivatkozások

Balogh, Margit–Gergely, Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005. (Dokumentumok). II. kötet, 1944–2005. [State, Churches, and the Practice of Religion in Hungary, 1790–2005. (Documents) Part II.] História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005. (História könyvtár, Okmánytárak 2.) 1006.

Bolyki János: Joó Sándor a kiemelkedő igehirdető és lelkigondozó. [Sándor Joó, the Prominent Preacher and Pastor] In: Reformátusok Budapesten 1. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. [Calvinists in Budapest 2. Studies on Calvinism in the Hungarian Capital.] Ed. Kósa László. Argumentum–ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2006. 650–658.

Draskóczy István: “Nékem az élet Krisztus – és a meghalás nyereség”. Dr. Joó Sándor élettörténete. [“For Me, Life is Christ – And Death is an Earning.” The Life Story of Dr. Sándor Joó] Parakletosz, Kiskunfélegyháza, 1993. (Parakletos könyvek)

Erdős, Kristóf: Interview with István Viczián, Dr., 29 December 2016. (In the possession of the author.)

Iratok a Református Megújulási Mozgalom történetéből, 1956–1957. [Documents from the History of the Calvinist Revival Movement, 1956–1957]. Ed. and with an introductory essay by Kiss, Réka. [Dunamelléki Református Egyházkerület], [Budapest], 2007. 17–45.

Kiss, Réka: Fejezetek a budapesti reformátusság második világháború utáni történetéből az 1970-es évekig. [Chapters from the history of Calvinism in Budapest from the End of World War II until the 1970s]. In: Reformátusok Budapesten 2. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. [Calvinists in Budapest 2. Studies on Calvinism in the Hungarian Capital.] Ed. Kósa László. Argumentum–ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2006. 1387–1389.

Kiss, Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében. [Church Policy and the Reformed Church in Light of the Show Trials during the Decade after the Revolution.] In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. [Persecution of the Church and the Persecutors of the Church in the Kádár Period. Studies] Ed. Soós Viktor Attila–Szabó Csaba–Szigeti László. Szent István Társulat–Luther, Budapest, 2010. 289–305.

Viczián, István , interview by Erdős, Kristóf, December 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:32:21