szűrők ˆ

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Az avasi (Miskolc) református templom, 2011.

Hely

  • Miskolc Kossuth Lajos utca 17, Hungary 3525
    Térképen

Alapítás ideje

  • 1735

Intémény típusa

  • Other

Működésmód

  • other non-profit organization

A bejegyzés szerzői

  • Pál, Zoltán

Hivatkozások

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Harmadik, javított, bővített kiadás [Hungarian Protestant Church Historical Lexicon. Third, corrected, extended edition]. Szerkesztette [edited by]: Ladányi Sándor. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája, Budapest, 1977.

2019-01-10 12:35:44