szűrők ˆ

Az ÁBTL gyűjteménye a vallási ellenállásról

Körmenet az Árpádházi Szent Margit-templomnál a budapesti Lehel (Élmunkás) téren, 1954.

Hely

 • Budapest Eötvös utca 7, Hungary 1067
  Térképen

Források nyelve

 • Magyar

Gyűjtemény neve

 • Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vallási ellenállással kapcsolatos gyűjteménye

Gyűjtemény története

Gyűjtemény leírása

Gyűjtemény tartalma

 • egyéb levéltári iratok (brosúrák, közlemények, szórólapok, jelentések, hírszerzési iratok, felvételek, munkajelentések, tárgyalási jegyzõkönyvek): 1000-

Gyűjtőterület

 • nemzetközi

Alapítás ideje

 • 1945

Alapítás helye

Támogatás

Hozzáférés típusa

 • részben látogatható

Publikáció

 • Tabajdi, Gábor - Soós, Viktor Attila - Kiss, Réka. Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek (How We Persecute Churches? State Authorial Textbook for Case Officers), 2012. Book

A bejegyzés szerzői

 • Pál, Zoltán
 • Vörös, Géza

Hivatkozások

Vörös Géza: Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. [Churches in the documents of State Security] Levéltári Szemle 59. (2009) 3. 20–45.

ÁBTL 1.11.10. Összesített statisztikák 1958. Országos hálózati összesítők. 1958. [Aggregated Statistics 1958. National Summaries of Networks. 1958.]

ÁBTL 1.11.10. Hálózati (éves, féléves) összesített hálózati statisztikák 1988. Összesített statisztika 1988. [Aggregated Statistics of Networks 1988. Aggregated Statistics 1988.]

ÁBTL 1.11.10. 11–6082/85. 3. dosszié. Feljegyzés az 1985. évi statisztikai jelentéshez. [Dossier 3. Memorandum to the Statiscical Report from 1985.]

Kőszeg Ferenc: Ügynöktörvény, rövid tanfolyam. [Law of Agency, a Short Course] In: Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Az 1997. október 8–i konferencia jegyzőkönyve. [Organizations and Documents of the Former State Security Services in Germany and Hungary. Record of the Conference of 8th October 1997.] Szerk. [ed.] Hegedűs B. András. Budapest, 1956–os Intézet, 1998. 63–79.

1994. évi XXIII. törvény az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről [Act XXIII of 1994 of the monitoring of persons who are in important positions], 1996. évi LXVII. törvény az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról [Act LXVII of 1996 of the modificaton of Act XXIII of 1994 of the monitoring of persons who are in important positions].

Kónyáné Kutrucz Katalin: A Történeti Levéltár működésének jogi keretei és annak változásai [Legal Frames and it"s Changes of the Operation of the Historical Archive]. In: Betekintő 6. (2012) 3.  http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2012_3_kutrucz_0.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015. március 30.)

ÁBTL 1.2. Politikai hangulatjelentések [Reports about Political Atmosphere]. 781, 805, 891.

ÁBTL 1.2. Politikai hangulatjelentések [Reports about Political Atmosphere]. 891, 1192.

ÁBTL 4.1. A–3036. Állambiztonsági értelmező kéziszótár [Hand Dictionary of State Authority]. Összeállította [ed.]: Gergely Attila. Budapest, 1980. 162.

ÁBTL 1.11.6. A III/III-1. Osztály iratai. Személyi lapok. [Documents of the Class III/III-1. Personal Files]

Bank Barbara: Az internálás és kitelepítés dokumentumai a Történeti Levéltárban [Documents about Deportation and Internment in the Historical Archive]. In: Trezor 3. Az átmenet évkönyve, 2003. [Tresor 3. Year Book of Transition, 2003.] Szerkesztette [ed.] Gyarmati György. Budapest, 2004. 107-130.

Müller Rolf: Belügyi információs jelentések, 1964–1990. [Internal Information Reports, 1964-1990.] In: Trezor 3. i. m. 147–163.

ÁBTL 2.7.1. „Varjak” fedőnéven összegyűjtött jelentéscsomó [Selected Reports of the Case Code Name 'Crows.']

ÁBTL 2.7.1. Heves–12/1/86. 1986. 05. 22.

ÁBTL 2.7.1. Nógrád–7/86. 1986. 03. 14.

ÁBTL 3.2.5. O–8–552/11-16. „Nérók" – Vatikáni Államtitkárság ['Neros.' Secretariat of State Vatican]

ÁBTL 3.2.3. Mt–764/1–9. „Amadeo.”

ÁBTL 4.1. A–3794. Berényi István: A klerikális reakció ellenséges tevékenysége népi demokratikus rendünk ellen. Az operatív munka sajátosságai és feladataink ezen a területen [The Hostile Operation of the Clerical Reaction against Our People's Democratical Regime. Specific Charactersitics of Operative Work and Our Tasks in that Field]. Budapest, 1963.

ÁBTL 4.1. A–3829/15. Geréb Sándor: A klerikális reakció helyzete és tevékenysége [Situation and Operation of the Clerical Reaction]. Budapest, 1972.

ÁBTL 4.1. A–3971. Tóth Ferenc: Ellenséges tevékenység egyházi területen [Hostile Operation in Clerical Field]. Budapest, 1987.

ÁBTL 4.1. A–3016/30. Csillag György–Tóth Imre: A jelszó: "Alles in Ordung" - A jezsuita államellenes összeesküvés operatív feldolgozásának és vizsgálatának tapasztalatai [The Password: 'Alles in Ordung - Experiences of the Processing and Inspection about the Jesuit Conspiracy against the State]. Budapest, 1965.

ÁBTL 4.1. A–3016/31. Kőnig Miklós: A "békétlenek" fedőnevű ügy. Emődi László és társai által vezetett illegális "Regnum Marianum" államellenes tevékenységének leírása, az operatív feldolgozó munka módszereinek, az ügy tanulságainak ismertetése [The Case Code Name 'Discorders.' Description of the Illegal 'Regnum Marianum Operation against State led by László Emődi and His Fellows, Presentation of the Methods about Operative Work and the Lessons of the Case]. Budapest, 1965.

ÁBTL 4.1. A–3016/55. Geréb Sándor: Az illegális szerzetesrendek operatív ellenőrzésének tapasztalatai [Experiences about the Operative Monitoring of Illegal Orders]. Budapest, 1968.

ÁBTL 4.1. A–3016/49. Molnár István–Sollich Endre: Egyházi gimnáziumokban végzett beszervezések tapasztalatai [Experiences about the Incorporation in Church Secondary Schools]. Budapest, 1967.

ÁBTL 4.1. A–3016/36. Csillag György–König Miklós: Dr. Vass Péter, volt piarista szerzetestanár izgatási bűnügyének operatív és vizsgálati tapasztalatai [The Operative and Investigational Experiences of the Provocation by former Pious Teacher Dr. Péter Vass]. Budapest, 1966.

Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon, 1956-1990. [Concealed Past. The Party State and the Internal Affairs. The Operation of the Political Police in Hungary, 1956-1990.] Budapest, 2008.

Kiss Réka – Soós Viktor Attila – Tabajdi Gábor
: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. [How We Persecute Churches? State Authorial Textbook for Case Officers]. Budapest, 2012.

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. [Persecution of Churches and the Persecutors in the Kadar Period.] Szerkesztette [ed.]: Soós Viktor Attila – Szabó Csaba. Budapest, 2010. 

Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. [In Trap. Studies from the History of the Catholich Church, 1945–1989.] Szerkesztette [ed.] Bánkúti Gábor – Gyarmati György. Budapest, 2010.

Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. [Churches in the XXth Century. A Historical Guide.] Szerkesztette [ed.]: Gianone András. Budapest, 2010.

Vörös, Géza, interview by Pál, Zoltán, . COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:47:47