szűrők ˆ

Photography of Jerzy Treliński "Ubiory"

Photo of the clothes made by Jerzy Treliński in the cycle 'Self-tautologies'.

Hely

Alkotás ideje

  • 1975

Jogok

  • Courtesy of Tomasz Sikorski.

A bejegyzés szerzői

  • Stanczyk, Xawery

Hivatkozások

Łukasz Guzek, Najbardziej radykalne postawy w ruchu galerii konceptualnych lat siedemdziesiątych. Galeria 80x140 Jerzego Trelińskiego i Galeria A4 Andrzeja Pierzgalskiego [The Most Radical Attitudes Within The Movement Of 'Conceptual Galleries' In The 70s. Jerzy Trelinski's Gallery 80x140 And Andrzej Pierzgalski's Gallery A4], „Sztuka i Dokumentacja”, nr 4/2011, s. 49-68.

2019-01-15 14:47:49