szűrők ˆ

The Glory and Fall of the Czech Club of Amateur Filmmakers (1983), dir. Rudolf Mihle, Czechoslovakia. Film

Hely

  • Malešická 12, 130 00 Prague 3, Czech Republic
    Térképen

Források nyelve

  • Cseh

Alkotó

Alkotás ideje

  • 1983

Kapcsolódó gyűjtemény

A bejegyzés szerzői

  • Kůželová, Michaela

Hivatkozások

Pražan, Emil et al. 2005. Kronika českého amatérského filmu. 70 let ČKK. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Národní filmový archiv. 2002. "Mihle Rudolf (1937-2008): Inventář." Accessible at http://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/12/Mihle-Rudolf.pdf.

2019-01-17 18:16:16