szűrők ˆ

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára

A Jezsuita Levéltár épülete, 2017.

Hely

 • Budapest Horánszky utca 20, Hungary 1085
  Térképen

Források nyelve

 • Magyar

Gyűjtemény neve

 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára

Gyűjtemény története

Gyűjtemény leírása

Gyűjtemény tartalma

 • kéziratok (személyes dokumentumok, naplók, feljegyzések, levelek, vázlatok, stb.): 1000-

Alapítás ideje

 • 1934

Alapítás helye

Hozzáférés típusa

 • csak előzetes egyeztetéssel látogatható

Publikáció

 • Antal, Molnár, and Béla Vilmos, Mihalik. "A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának Levéltára." Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1-2. (2012), 169-178.

A bejegyzés szerzői

 • Mihalik, Béla
 • Pál, Zoltán

Hivatkozások

A Provincia Központi Raktára. In: Cor Unum 107. sz. (1969)

Ádám János: A külföldi magyar provincia szervezése és munkássága 1962 és 1977 között. In: Múlt és jövő i. m. 23–24.

András Imre: Így kezdődött… A külföldre menekült magyar jezsuiták „hazamenése”. In: Historicus i. m. 344.

Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században. Jezsuita Kiadó, Budapest, 2016. (Jezsuita Könyvek – Rendtörténet) 35–39.

Bánkuti Gábor: Jezsuiták a diktatúrában. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története 1945 – 1965. L’Harmattan – JTMR – ÁBTL, Budapest, 2011. (Jezsuita Könyvek – Rendtörténet) 81–82.

Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Múlt és jövő i. m. 185–186.

Fejérdy András: Provincia Hungariae – Az 1909. évi alapítás története. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16–17. Szerk.: Molnár Antal–Szilágyi Csaba. METEM, Budapest, 2010. 13–22.

http://eleveltar.jezsuita.hu (a letöltés ideje: 2017. június 12.)

Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649–1773). JATE – Istituto Storico della Compagnia di Gesù, Szeged, 1989. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.)

Mihalik Béla Vilmos: „Nyolcvanéves” a Jezsuita Levéltár. Levéltári Szemle 64. (2014) 4. sz. 26–34.

Mihalik Béla Vilmos: Az Arlberg-expressz hálókocsija. A magyar jezsuiták külföldre szökése (1948–1956). http://ujkor.hu/horizont/arlberg_expressz (a letöltés ideje: 2017. június 8.)

Molnár Antal–Mihalik Béla Vilmos: A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24. (2012) 1–2. sz. 169–178.

Provinciánk Hírei, 1935. I. (34. sz.) 7.

Molnár Antal: A római magyar iskola. (Magyar jezsuita történészek Rómában 1950 után). In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Szerk.: Molnár Antal–Szilágyi Csaba–Zombori István. METEM, Budapest, 2007. (METEM Könyvek 62.) 45–68.

Pálos Antal: Viharon-vészen át. JTMR, Budapest, 1992. (Anima Una könyvek 1.).

Pálos Antal: Durch Sturm und Bedrängnis. Die ungarischen Jesuiten in der Dispersion. UKI, Budapest–Wien, 1990. JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1988. november 5.

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 26.) 257–302.

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára (Budapest; =JTMRL), I.3.a. A Magyar Rendtartomány iratai (1909–1950), A római Curiával való levelezés, Epistolae Praepositi Provincialis. Szeged, 1934. augusztus 3.

JTMRL I.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis.

JTMRL III.37., Rendtagok hagyatékai, Csávossy Elemér.

JTMRL III.55., Rendtagok hagyatékai, Holovics Flórián.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1968. szeptember 20.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1969. szeptember 11.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1985. december 14.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1977. november 11. JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1978. május 27.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1978. november 25.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1967. augusztus 30–31.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1969. január 28. 8. sz. melléklet: Bécs, 1968. november 26.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1968. április 13.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1988. november 5.

2018-01-17 08:23:01