szűrők ˆ

Bondy, Egon. Invalidní sourozenci, 1974. Rukopis

Bondy, Egon. Invalidní sourozenci, 1974. Rukopis

Hely

  • Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 - Hradčany, Czech Republic
    Térképen

Források nyelve

  • Cseh

Alkotó

Alkotás ideje

  • 1974

Jelzet

  • Č. inv. 2, č. přír. 18/87

Jogok

  • Literary Archive of the Museum of Czech Literature (LA PNP), photo by Petr Kotyk

A bejegyzés szerzői

  • Kůželová, Michaela

Hivatkozások

ÚČL AV ČR. 2008. "Slovník české literatury po roce 1945: Egon Bondy." Last modified November 4. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=915.

Dokoupil, Blahoslav et al. 1994. Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga.

Libri prohibiti. 2018. "Bibliografie Egona Bondyho." Accessed September 24. http://www.libpro.cz/docs/bibliografie-egona-bondyho-2018_1530980541.pdf. 

Bondy, Egon. 2012. Invalidní sourozenci. Praha: Akropolis.

2019-02-02 18:32:27