Kézikönyv jelent meg a kelet-európai kulturális ellenállás gyűjteményeiről

2018.11.30. 21:53

Kötetbe kerültek a kelet-európai kulturális ellenállás gyűjteményei. A COURAGE projekt több mint 600 oldalas kézikönyvében 27 tanulmány 65 szerző tollából 15 egykori szocialista ország ellenkultúrájának történeteiről, de leginkább e történetek fennmaradásának, az archívumok, magán- és közgyűjtemények kialakulásáról ad közelképet.

A „The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe” című angol nyelvű kötet Apor Balázs, Apor Péter és Horváth Sándor szerkesztésében jelent meg. A COURAGE 2018. november 27–28-án megrendezett budapesti záró konferenciáján a kötet bemutatására a szerkesztők és a szerzők részvételével kerekasztal-beszélgetés szerveződött.

A Handbook három egységből épül fel. A bevezető fejezetek a kulturális ellenállás definícióját, elméleti megközelítését, valamint a COURAGE adatbázisát mutatják be. A második nagy tartalmi egység országonként foglalja össze az ellenkultúra színtereit és az alternatív, underground mozgalmak, tevékenységek gyűjteményi visszatükröződésének mikéntjét. E fejezetek a nemzeti specialitásokra, így a Balti államok, az egykori Csehszlovákia, Jugoszlávia, Bulgária, Magyarország, Románia, Moldova, Ukrajna, Lengyelország, valamint a Német Demokratikus Köztársaság ellenkultúrájának jellegzetességeire hívják fel a figyelmet.

A kötet harmadik nagy egysége a tematikus fejezeteket foglalja magában. Ezek a következők: a vizuális-, filmművészet, zene, színház és irodalom, cenzúra, titkosszolgálati megfigyelés, értelmiségi ellenállás, az ifjúság lázadása, a szamizdatok világa és a tiltott tartalmak határokon át ívelő áramlása, vallási mozgalmak, a diaszpórában élők ellenállása, nemzetiségi, kisebbségi mozgalmak, emberjogi aktivizmus, a kulturális ellenállás transznacionális gyakorlata, végül a folklorizmus, a népi kultúrában rejlő ellenállás.

A kötet tanulmányi elérhetők a COURAGE honlapján. Megvásárolhatók az MTA BTK Történettudományi Intézetben, további információ itt érhető el.