“Voices 10” címmel 2017. november 20-21-én kétnapos konferenciát szervez a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely 10 éves születésnapja alkalmából

2017.06.01. 16:02

“Voices 10” címmel 2017. november 20-21-én kétnapos konferenciát szervez a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely 10 éves születésnapja alkalmából.

Konferencia meghívója elérhető az alábbi weboldalon:

http://20szazadhangja.tk.mta.hu/hirek/2017/05/voices-10

“Voices10”

Konferencia az idén 10 éves “20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely” szervezésében

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest IX, Tóth Kálmán utca 4.

Időpont: 2017. november 20–21.

Szervezők: MTA TK SZI, az NKFIH és az Európai Bizottság támogatásával, az OSA közreműködésével

2017-ben ünnepli tizedik születésnapját a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Szociológiai Intézetében működő 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, amely létrejöttét, működését az OTKA (NKFIH)-támogatások mellett elsősorban a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívumnak (OSA) köszönheti. Ebből az alkalomból, a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva, kétnapos konferenciát szervezünk.

A magyar szociológia az 1960-70-es években még nem rendelkezett sem jelentős intézményi háttérrel sem saját szakmai kánonnal, mégis jelentős szerepet játszott a Kádár-korszak nyilvánosságának formálásában: a tudományos és a politikai megközelítésmódok több ponton is érintkeztek-ütköztek egymással. Míg egyes műhelyekben felerősödött a professzionalizáció, a szaktudományos szerepvállalás, addig mások a civil kurázsi egyik megnyilvánulási módjának látták a társadalomkutatást, és olyan nyelvet, kutatási kérdéseket és terepeket kerestek, amelyen keresztül felszabadítható a társadalomkritikai erő. Ezen kiemelkedő kutatások dokumentumai közül ma sok a 20. Század Hangja Archívumában kutatható.

A rendszerváltás után a kanonizáció és az intézményesülés folyamatai felgyorsultak, s ezzel a társadalomkutatás egy időre eltávolodott a politikai ellenállás és a társadalomkritika terepeitől. A 2000-es években azonban újra felütötte a fejét egyfajta elégedetlenség a társadalomtudományos diszciplínák magyarázó erejével és a kötött módszertanokkal szemben, melyet felerősített az is, hogy a magyar társadalomban egyre láthatatlanabbá váltak a „szabadság kis körei” és egyre láthatóbbá a társadalmi egyenlőtlenségek.

Konferenciánk tágabb értelemben azokat a társadalmi jelenségeket állítja reflektorfénybe, melyekben megmutatkozik a politikai rendszerrel szembeni ellenállás, a társadalmi „önfejűség” („Eigensinn”) és a civil kurázsi – legyenek azok akár 1989 előtti társadalomtudományos kutatások, akár 1989 utáni, a kritika fókuszába kerülő társadalmi jelenségek.

A civil kurázsi tehát mindkét szempontból izgalmas lehet:

–       azon tudományos kutatások esetén, amelyek módszereikben, kérdésfeltevésükben jelenítettek illetve jelenítenek meg valamiféle kritikai attitűdöt, civil önfejűséget, esetleg ellenállást az éppen fennálló politikai és tudományos kánonnal szemben;

–       azon társadalmi csoportok esetén, amelyek fennmaradásában, újratermelődésében vagy éppen eltűnésében lényeges szerepet játszott az, hogy miképp tudják mozgásba hozni a civil kurázsit 1989 előtt és után.

Az 1500 karakternél nem hosszabb absztraktokat és a maximum 300 karakternyi rövid életrajzokat 2017. július 20-ig várjuk a voices@tk.mta.hu e-mail címre. A jelentkezőket legkésőbb 2017. július 30-ig értesítjük az absztraktok elfogadásáról, illetve elutasításáról. A legjobb előadásokat a socio.hu-ban kívánjuk megjelentetni.