Képzőművészek, kurátorok, művészettörténészek eszmecseréje a Kassák Múzeumban

2017.03.27. 10:38

DSC03207A szocializmus korszakának nonkonform művészetét megjelenítő gyűjteményekről, a Kádár-korszak múzeumpolitikájáról, a korszak megértéséhez szükséges fogalmi készletről értekezett két napon át mintegy 25 kurátor, művész, művészettörténész éDSC03123s kritikus a COURAGE projekt és a Kassák Múzeum közös konferenciáján, 2017. március 20-21-én. (A programot lásd a konferencia honlapján.)

A telt ház mellett zajló tanácskozást Hornyik Sándor (MTA BTK Művészettörténeti Intézet) bevezető előaDSC03143dása indította, melyben összefoglalta a korszak legnépszerűbb értelmezési módjait: több diszciplinát áttekintve mutatta be, mely hazai és külföldi munkák váltak meghatározóvá a magyarországi szocializmus kultúrtörténet-írásában. Felvetette továbbá a korszak kutatásának kulcsproblémáit és vázolta azt a fogalmi mátrixot, melynek átgondolása, megvitatása előrevinné az egyre inkább itthon is az érdeklődés homlokterébe kerülő tudományterületet.

A későbbiekben az előadások nyomán körvonalazódott, hogyan DSC03186működött a gyűjteményezés állami dotációja, milyen egyéni és közösségi gyakorlatok vezettek gyűjteményképzéshe z, hogyan működött a mégoly korlátozott műgyűjtői piac, milyen regionális különbségek voltak tapasztalhatók a múzeológia területén, illetve milyen kihívásokkal néz szembe a korszakra irányuló archivációs igyekezet napjainkban.

Az első napot kerekasztal-beszélgetés zárta a kultúra archiválásáról és a neoavantgárd művészet gyűjtéséről az 1960-as évektől napjainkig. A gyűjteményezés gyakorlatát gyűjtői és alkotói oldalról is érintő beszélgetésen Bak Imre, Beke László, Kovalovszky Márta, Maurer Dóra, Pőcze Attila és a moderátor, Topor Tünde vett részt.

DSC03346 DSC03129 DSC03169 DSC03190 DSC03201 DSC03250 DSC03290 DSC03305 DSC03364 DSC03362 DSC03403 DSC03432