szűrők ˆ

Dopis Václava Havla Olze Havlové, 8. července 1979

Hely

  • Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 - Hradčany, Czech Republic
    Térképen

Források nyelve

  • Cseh

Alkotó

Alkotás ideje

  • 1979

Jogok

  • Literary Archive of the Museum of Czech Literature (LA PNP), photo by Petr Kotyk

A bejegyzés szerzői

  • Kůželová, Michaela

Hivatkozások

Putna, Martin C. 2011. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Praha: Knihovna Václava Havla.

Havel, Václav. 1999. Dopisy Olze. Praha: Torst.

Suk, Jiří. 2013. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Praha: Paseka.

Kotyk, Petr, interview by Kůželová, Michaela, May 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-02-02 18:36:05